O spoločnosti

História

HRDÍ NA MINULOSŤ. ZAMERANÍ NA BUDÚCNOSŤ.

Spoločnosť STANLEY WORKS je budovaná s ohľadom na schopnosť konkurovať na trhu v prítomnosti i v budúcnosti a uchovať si svoju pozíciu jedného z najväčších výrobcov a obchodníkov z náradím v svetovom meradle. Obchody spoločnosti sú rozložené do mnohých oblastí ako z hľadiska štruktúry výrobkov, tak z hľadiska geografického či distribučných ciest. Spoločnosť smeruje čo najefektívnejšie vpred, aby zaviedla svoje výrobky na nové trhy, medzi ktoré patrí napr. východná Európa či Ďaleký Východ. V dnešnej dobe je meno spoločnsti STANLEY WORKS známe po celom svete ako spoľahlivá záruka kvality a hodnoty.

V roku 1843 obchodník menom Frederick Trent Stanley založil v Connecticute, v štáte New Britain malú dielňu na výrobu petlíc a ďalšieho kovania z tepaného železa. Stanleyho podnik na výrobu zástrčiek bol jeden z mnohých malých výrobných závodov a ostatných dielničiek na dvoroch domov, ktoré sa snažili docieliť vlastného rozvoja a rastu v kovovýrobe. Ale Stanley mal skutočne tvorivého ducha a výnimočnú schopnosť robiť veci správnym spôsobom a tak jeho dielňa prosperovala až vyrástla do podoby spoločnosti THE STANLEY WORKS (Stanleyho závody).

V roku 1992 vstúpila spoločnosť STANLEY WORKS na československý trh nákupom akciového podielu v spoločnosti TONA, a.s. v Pečkách. Postupne navýšila svoj podiel až na súčasných viac ako 90% a pri zachovaní pôvodnej značky ručného uťahovacieho náradia, TONA rozvíjala svoje aktivity v predaji svojho sortimentu.

Spoločnosť STANLEY WORKS však nezostávala len pri tradičnom náradí, ale s rozvojom nových technológií sa zamerala aj na nové. Netradičná výroba – v roku 2004 sa uskutočnil rad akvizícií orientovaných na technologicky vyspelé spoločnosti – napr.CST/Berger, výrobca laserových nivelačných prístrojov a pod.

Dnes, viac ako 160 rokov od založenia, je spoločnosť STANLEY WORKS jedným z najväčších svetových výrobcov a predajcov náradia, kovania a najmä kovových výrobkov pre domácich kutilov, remeselníkov, priemysel a profesionálov. Táto spoločnosť nesie nielen meno Fredericka Stanleyho, ale aj jeho ducha a schopnosť dosiahnuť úspech tam, kde iní zlyhali. Podstatou tejto schopnosti a prístupu bola vyjadrená v roku 1877 v najčítanejšom obchodnom almanachu, Asher&Adam´s Pictorial Album of American Industry ( obrazový album amerického priemyslu) : „ Zjavné tajomstvo úspechu tejto spoločnosti – všetci, ktorí sa môžu na tomto úspechu podielať, všetci to robia úspešne – je možné to vyjadriť jedným slovom a to slovo je – dokonalosť.“